Noszący szkaplerz św. i należący do bractwa szkaplerznego mają możność uzyskania odpustu zupełnego dla siebie lub dla zmarłych w dzień wpisania do bractwa szkaplerznego i niektóre święta zakonu karmelitańskiego.

 

Noszący szkaplerz mogą uzyskać odpust zupełny w następujące dni.

                                                             - w dzień wpisania do bractwa szkaplerznego

                                                             - 16 maja, wspomnienie św. Szymona Stocka

                                                             - 16 lipca, uroczystość NMP z Góry Karmel (MB Szkaple­rznej)   

                                                             - 20 lipca, święto św. Eliasza, proroka

                                                             - 1 października, święto św. Teresy od Dzieciątka Jezus,

                                                             - 15 października, uroczystość św. Teresy od Jezusa,

                                   - 14 listopada, święto Wszystkich Świętych zakonu karme­litańskiego 

- 14 grudnia, uroczystość św. Jana od Krzyża.

 

Oprócz odpustu zupełnego jest także możliwość zyskania odpustu cząstkowego. Powyższą sprawę odpustów wyjaśnijmy od razu, aby do niej już potem nie wracać, gdyż często iesz-ze jest wiele nieporo­zumieniu wśród wiernych noszących szkaplerz karmelitański.

 

Odpust cząstkowy może uzyskać każdy noszący szkaplerz, jeśli nosi go pobożnie, czyli z wiarą. Chodzi tutaj o stan ducha, wysiłek i gorliwość, z jaką nosi się szkaplerz, i która jest miarą odpustu. Pomocą w tym może być ucałowanie szkaplerza czy pobożny akt strzelisty. Kościół przydziela ze swego skarbca tyle darowania kary doczesnej (za grzechy już odpuszczone), ile ów, zyskujący odpust, sam iei otrzymuje dzięki swei gorliwości. Jeśli szkaplerz został po­święcony przez papieża lub biskupa, wtedy w uroczystość Apostołów Piotra i Pawła osoba nosząca go może zyskać również odpust zupeł­ny no odmówieniu zatwierdzonego wyznania wiary.

 

Przy okazji wyjaśnijmy także warunki zyskania odpustu zupeł­nego.

Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane są warunki:

- przynajmniej ogólna intencja zyskania odpustu,

- spowiedź sakramentplna.

- Komunia eucharystyczna.

- modlitwa w intencjach Ojca św. (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Ma­ryjo").

- wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet pow­szedniego.

 

W uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel (16 lipca) odpust zupełny mogą otrzymać wszyscy wierni, którzy nawiedzą pobożnie kościół karmelitański i oprócz wypełnienia powyższych warunków zwykłych odmówią ponadto ,.Oicze nasz" i "Wierzę w Boga". Od­pust ten można zyskać już od południa dnia poprzedzającego uro­czystość.